Литературоведение

Wera B. BA?? W ?YCIU DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO

„Z dobrymi ba?niami jest tak,

?e zawsze jest w nich co?,

co mo?na razem odnale??”

B. Brun

Ozimkiewicz A. JAN BRZECHWA – POETA KT?REGO KOCHAJ? DORO?LI I DZIECI

Maluszewskaja L. TW?RCZO?? POETYCKA TADEUSZA ?ADY-ZAB?OCKIEGO

Pejzaz romantyczny w literaturze

Uwrażliwienie romantyka na piękno natury, na malowniczość krajobrazu

Romantyczne rozumienie roli poezji i poety

Romantycy poezję określali jako "tajemniczy głos wnętrza", "nieskończoną siłę".

Swiat szlachecki w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza.

Świat szlachecki w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza.