Литературоведение

?wi?tek P. JAN KOCHANOWSKI W LUBLINIE

Kaczmarek W. KAROLA WOJTY?Y TEATR PERSONALISTYCZNY

Walig?ra J. DRAMATOPISARSTWO KAROLA WOJTY?Y

Kowalczyk J. R. DRAMATURG TRUDNYCH PYTA?

Pi?? sztuk Karola Wojty?y doczeka?o si? w Polsce 27 inscenizacji na profesjonalnych scenach.

Klejnocki J. POEZJA POLSKA W OSTATNICH 20 LATACH XX WIEKU

Czapli?ski P. WYZWANIA PROZY POLSKIEJ LAT DZIEWI??DZIESI?TYCH

Bujanowicz M. DRAMATURGIA TADEUSZA R??EWICZA

Bujanowicz M. S?AWOMIR MRO?EK - DRAMATURG

Baranowska M. WIS?AWA SZYMBORSKA - POEZJA ISTNIENIA

?wikowska B. FANTASTYKA I JEJ FUNKCJE W ZASPOKOJANIU POTZEB PSYCHICZNYCH DZIECKA

- ,, Bajki zostan? dop?ty ,
dop?ki nie zabraknie
na ?wiecie dzieci oraz ludzi
wra?liwych na pi?kno .’’

Ignacy Matuszewski