Feli?ski A.Hymn

Bo?e! co? Polsk? przez tak liczne wieki

Otacza? blaskiem pot?gi i chwa?y,

I tarcz? swojej zas?ania? opieki

Od nieszcz???, kt?re przywali? j? mia?y;

Chor.

Przed twe o?tarze zanosim b?aganie.

Naszego Kr?la zachowaj nam Panie!

Ty, co? j? potem, tkni?ty jej upadkiem.

Wspiera? walcz?c? za naj?wi?tsz? spraw?,

I chc?c ?wiat ca?y mie? jej m?stwa ?wiadkiem,

W?r?d samych nieszcz??? pomno?y? jej s?aw?:

Przed twe o?tarze itd.

Ty, co? na koniec nowymi j? cudy

Wskrzesi?, i s?awne z kl?sk wzajemnych w boju

Po??czy? z sob? dwa braterskie ludy,

Pod jedno bedno ber?o Anio?a pokoju:

Przed twe o?tarze itd.

Wr?? nowej Polsce ?wietno?? staro?ytn?

I spraw, niech pod Nim szcz??liw? zostanie;

Nieci? sprzyja?nione dwa narody kwitn?,

I b?ogos?awi? Jego panowanie;

Przed twe o?tarze itd.