Terlikowskska M. LIST DO DZIECI

My, prosz? Dzieci, nie lubimy
le?e? pod szaf? w czasie zimy
ani za piecem stercze? w lecie
jak jakie ?mieci czy rupiecie!

Ze strachu bledn? nasze twarze,
gdy kto? kredkami po nas ma?e!
I wprost trz?siemy si? ze wstr?tu
na widok plamy z atramentu!
A przecie? Drodzy Przyjaciele,
do szcz??cia trzeba nam niewiele:
Jaka? p??eczka czy szuflada
?wietnie si? dla nas w?a?nie nada.
K?cik bezpieczny, czysty, suchy,
by nie dosi?g?y nas maluchy...

Nie macie p??ki, Moi Mili?
To mo?e by?cie j? zrobili?
M?otek, deseczka, gw??d?, obc??ki...
Tatu? pomo?e. Czo?em!
Ksi??ki.