PIRZWA KA?? TWORCA NASZEGO

Pirzwa ka?? Tworca naszego:

Nie masz mie? Boga jinego.

W pr??no?ci niestatku twego

Nie bierz jimienia Bo?ego.

Pami?taj, to tobie wiele,

By czci? ?wi?ta i niedziel?.

Chcesz-li mieci ?ask? moj?,

O?ca czci i matk? twoj?.

Nie zabijaj brata zwad?,

R?k?, ka?ni?, ani rad?.

Nie krad? jimienia cudzego,

N?dznym udzielaj swo[j]ego.

Nie czy? grzechu nieczystego

Pr?cz urz?du ma??e?skiego.

Nie ?wia[d]cz na bli?niego swego

L?ci? ?wiadecstwa fa?szywego.

Nie po??daj ?ony jego,

Tak schowasz rz?d stad?a twego.

Bratnich rzeczy nie korzy?ci,

Bo?? przyka?? tako uji?ci.